THE PSYCHOLOGISTS BONNERUP & HASSELAGER

THE PSYCHOLOGISTS
BONNERUP & HASSELAGER

NYHEDER

Psykolog København

Lars test ENGLISH

I supervision og coaching arbejder vi sammen med klienten på at forstå og adskille individuelle, relationelle og organisatoriske problemstillinger, hvordan de forbinder sig og hvordan de bedst muligt håndteres.

Ønsket om samtale, supervision eller coaching kan udspringe af et specifikt behov:
  • at forstå og udvikle relationer
  • at håndtere indre og ydre pres mere hensigtsmæssigt
  • at forstå egne oplevelser af ambivalens, vrede, usikkerhed og andre følelser
  • at håndtere en stressfyldt eller emotionelt vanskelig situation
  • at finde og håndtere sin rolle og opgave
Det kan også udspringe af et mere generelt ønske om
  • at have en sparringspartner uden for eget system, enten som et udviklingsrum eller gennem en krævende og vanskelig proces i organisationen
  • at finde og bruge egne potentialer og ressourcer

Samtaleforløb kan bestå af få sessioner knyttet til bestemte problemstillinger/perioder eller være kontinuerlige forløb over længere tid.

GRUPPESUPERVISION OG GRUPPECOACHING

En gruppe kan også – ganske som individer- have et ønske om at udvikle de relationelle kompetencer, håndtere pres og vanskelige situationer eller mere alment have brug for en sparringspartner eller ønske hjælp til at finde og bruge egne ressourcer.

En gruppe kan også have brug for hjælp til at forstå, håndtere og udvikle interne dynamikker. Grupper kan bestå af ganske få personer (et lederpar), være en lidt større gruppe eller afdeling i en organisation.

SUPERVISION AF SUPERVISION

Supervision rummer ofte komplekse problemstillinger for individer og for organisationer. For supervisorer kan det være en rigtig god ide at få supervision på egen praksis – både for at forstå supervisandernes problemstillinger og for at forblive skarp og empatisk.

SUPERVISION AF PSYKOLOGER 

Psykologerne Bonnerup og Hasselager superviserer psykologer individuelt og i gruppe, også som led i forløb til opnåelse af autorisation og specialistgodkendelse. Vi er begge autoriserede som supervisorer og specialister i organisationspsykologi og har klinisk efteruddannelse.

UDVIKLING AF SUPERVISORKOMPETENCER

Med jævne mellemrum afholder vi udviklings- og træningsforløb hvor vi har fokus på supervisorkompetencer og metoder. Vi er særligt optagede af, hvordan visuelle metoder kan inddrages. Vi tilbyder også virksomhedstilpassede udviklings- og metodetræningsforløb for f.eks. udviklingskonsulenter, HR-partnere og HR konsulenter.