PSYKOLOGERNE BONNERUP & HASSELAGER

PSYKOLOGERNE
BONNERUP & HASSELAGER

Psykologerne Bonnerup og Hasselager

Psykologerne Bonnerup og Hasselager er etableret i 2011. Samarbejdet er vokset støt gennem en årrække og har udviklet sig gennem at skrive faglitteratur, løsning af fælles konsulentopgaver, undervisning på Masteruddannelse i Organisationspsykologi og ikke mindst supervision, sparring og fagligt modspil i løsning af opgaver. 

Om Psykolog Annemette Hasselager

Jeg har siden 1993 hjulpet offentlige og private virksomheder, grupper og enkeltpersoner i mange forskellige udviklings- og forandringsprocesser med især supervision, ledelse og processer i grupper som omdrejningspunkt. Jeg er autoriseret psykolog og videreuddannet som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Jeg har suppleret min organisationspsykologiske specialisering med en terapeutisk efteruddannelse i ISTDP – intensiv dynamisk korttidsterapi og arbejder også med psykoterapi. Jeg er ekstern lektor på RUC, hvor jeg gennem mange år har været en del af den faste stab på MPO, masteruddannelse i organisationspsykologi. Jeg har skrevet faglitteratur, primært sammen med min kompagnon Birgitte, og er en aktiv del af et internationalt netværk i psykodynamisk organisationspsykologi (ISPSO).

Uddannelse

2003 Supervisor i arbejds- og organisationspsykologi
2002 Specialist i arbejds- og organisationspsykologi
1999 Autoriseret af Psykolognævnet
1993 Cand.psych., Københavns Universitet

Videreuddannelser

2020 1 års træning i Advanced ISTDP
2016-19 Psykoterapiuddannelse ISTDP (intensiv dynamisk korttids psykoterapi)
1996-97 OPU – organisationspsykologisk uddannelse, Institut for Gruppeanalyse

Medlem af

Dansk Psykologforening
Dansk Selskab for ISTDP
Organisationspsykologisk Selskab, Dansk Psykologforening 
ISPSO (International Society of the Psychoanalytical Study of Organizations)
OPUS – an Organization for Promoting Understanding of Society.

Ansættelser

2010-14 Ekstern lektor på Institut for Organisation, Copenhagen Business School
2004- Ekstern lektor på Roskilde Universitetscenter, MPO (Master of the psychology of Organisations)
2002-04 RUC, MPO, ekstern lektorvikar og stabsmedlem på arbejdskonferencer
2002- Etablering af egen virksomhed Hasselager Organisationspsykologi ApS
1999-02 Intern konsulent i Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune
1997-99 Udviklingskonsulent i Ballerup Kommune
1994-95 Undervisningsassistent ved Københavns Universitet, Psykologisk Laboratorium
1993-97 Psykolog i BST Glostrup, senere BST Storkøbenhavn
1993 Freelance arbejde for konsulentfirmaet “Det gode Arbejde”
1993 Undervisningsassistent ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Om Psykolog Annemette Hasselager

Jeg har siden 1993 hjulpet offentlige og private virksomheder, grupper og enkeltpersoner i mange forskellige udviklings- og forandringsprocesser med især supervision, ledelse og processer i grupper som omdrejningspunkt. Jeg er autoriseret psykolog og videreuddannet som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Jeg har suppleret min organisationspsykologiske specialisering med en terapeutisk efteruddannelse i ISTDP – intensiv dynamisk korttidsterapi og arbejder også med psykoterapi. Jeg er ekstern lektor på RUC, hvor jeg gennem mange år har været en del af den faste stab på MPO, masteruddannelse i organisationspsykologi. Jeg har skrevet faglitteratur, primært sammen med min kompagnon Birgitte, og er en aktiv del af et internationalt netværk i psykodynamisk organisationspsykologi (ISPSO).

Uddannelse

2003
Supervisor i arbejds- og organisationspsykologi

2002
Specialist i arbejds- og organisationspsykologi

1999
Autoriseret af Psykolognævnet

1993
Cand.psych., Københavns Universitet

Videreuddannelser

2020
1 års træning i Advanced ISTDP

2016-19
Psykoterapiuddannelse ISTDP (intensiv dynamisk korttids psykoterapi)

1996-97
OPU – organisationspsykologisk uddannelse, Institut for Gruppeanalyse

Medlem af

Dansk Psykologforening
Dansk Selskab for ISTDP
Organisationspsykologisk Selskab, Dansk Psykologforening 
ISPSO (International Society of the Psychoanalytical Study of Organizations)
OPUS – an Organization for Promoting Understanding of Society.

Ansættelser

2010-14         
Ekstern lektor på Institut for Organisation, Copenhagen Business School

2004-
Ekstern lektor på Roskilde Universitetscenter, MPO (Master of the psychology of Organisations)

2002-04         
RUC, MPO, ekstern lektorvikar og stabsmedlem på arbejdskonferencer

2002-             
Etablering af egen virksomhed Hasselager Organisationspsykologi ApS

1999-02         
Intern konsulent i Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune

1997-99         
Udviklingskonsulent i Ballerup Kommune

1994-95         
Undervisningsassistent ved Københavns Universitet, Psykologisk Laboratorium

1993-97         
Psykolog i BST Glostrup, senere BST Storkøbenhavn

1993
Freelance arbejde for konsulentfirmaet “Det gode Arbejde”

1993
Undervisningsassistent ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet